REGULAMIN

 VI Festiwalu Teatrów Szkolnych  im. Wojciecha Siemiona

 

 1. 1. ORGANIZATOR FESTIWALU:

Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu, ul. Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec

 

 1. PATRONAT

Festiwalowi patronuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Wspiera Nas także Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

 

 1. CEL FESTIWALU:

Festiwal ma charakter prezentacji i ma stać się szansą dla młodych ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać wszystko to co ciekawego dzieje się w szkołach w zakresie działań teatralnych.

 

 1. TERMIN FESTIWALU

Festiwal odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018r. w Sali widowiskowej G.O.K.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 2. teatry dziecięce szkół podstawowych

2.teatry młodzieżowy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Wymienione kryteria służą określeniu wieku uczestników.

Placówki pozaszkolne również zgłaszają uczestników wg tych kryteriów.

 

 1. FORMY ARTYSTYCZNE:

Na przeglądzie prezentować można dowolne formy teatralne i teatralno-muzyczne. (spektakle teatralne, teatr tańca, etiudy,  scenki teatralne, teatr lalkowy, pantomima, happening itd.)

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za plagiaty zarówno scenariusza  jak i inne, jeśli jakakolwiek z grup zgłoszonych się ich dopuści. Odpowiedzialność za prezentowaną sztukę spoczywa na opiekunie i kierowniku grupy.

 

 

 1. WARUNKI UCZESNICTWA:

 

 • Warunkiem uczestnictwa jest dokładne wypełnienie i wysłanie karty uczestnictwa i informator na  adres organizatora:

 

                                   GRÓJECKI OŚRODEK KULTURY

 1.   PIŁSUDSKIEGO 3

                                                     05-600 GRÓJEC

                                             TEL/FAX 048/ 664-23-06

                                          e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Czas prezentacji nie może przekroczyć:

- teatr dzieciecy 30 minut

- teatr młodzieżowy  60 minut.

 • Dekoracja powinna być dostosowana do szybkiego montażu i demontażu i nie powinna przekroczyć łącznie 15 minut.
 • Organizator prosi zgłoszone i przyjęte do Festiwalu zespoły o przygotowanie tzw. Informatora zawierającego krótką notkę o sztuce, o teatrze, wyszczególnienie obsady aktorskiej i pomocniczej..
 • Termin bezwzględny nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 02.2018r. /data stempla pocztowego/ Dopuszcza się przesłanie zgłoszenia mailowo na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zaproszone zespoły zostaną zobowiązane do zaprezentowania przedstawienia w czasie i miejscu wyznaczonym przez organizatora. O terminach prezentacji  poszczególnych uczestników będzie informował organizator odrębnym pismem.
 • Podkłady muzyczne można dostarczyć w dniu występu na nośniku pen drive lub płyta cd.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

                           - informator przeglądu

                           - obsługę techniczną /dźwięk i światło/.

                             - słodki bufet

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas prezentacji i imprez towarzyszących, w szczególności publikację wizerunków uczestników jak i fragmentów bądź całości spektakli. Materiały mogą być wykorzystane do celów promocyjnych związanych z przeglądem i pracą G.O.K.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
 • Dla najlepszych teatrów będą przyznawane nagrody rzeczowe i wyróżnienia


  Kliknij, aby pobrać kartę zgłoszeniową