Informujemy, że w związku ze znikomą ilością zgłoszeń na stanowiska z drobnym handlem podczas „Święta Kwitnących Jabłoni” obsługę w/w usługi przekazaliśmy firmie No1 eventy Izabela Cendrowicz z Warki .